PKBM Pemimpin Anak Bangsa (YPAB) menggunakan kurikulum 2013 untuk Pendidikan Kesetaraan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya saja, 
Read more