Laman ini berisikan kumpulan peraturan perundangan yang relevan dengan Pendidikan Kesetaraan. Berikut adalah dasar hukum Pendidikan Kesetaraan: Undang-undang no 20 
Read more